Søg støtte

Søg

Cykeltur/motion i nærmiljøet


Donation

Projekt

Tryghed for de mest utrygge

Tænketanken EQUALIS

Donationen går til at udvikle værktøjer til at mindske utryghed på arbejdsmarkedet for kvinder i alderen 30-49 år. Undersøgelser viser, at kvinder i denne aldersgruppe er særligt sårbare over for utryghed på arbejdspladsen bl.a. relateret til dårligere helbred, begrænsede muligheder for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde samt faglige udfordringer. En betydelig andel ønsker at arbejde mindre og har en relativ lav jobtilfredshed, og mange af dem frygter stress. Der mangler viden om, hvad der ligger bag, og derfor vil EQUALIS identificere de afgørende årsager, mekanismer og nuancer, så både enkelte virksomheder, arbejdsgiverorganisationer og andre relevante aktører kan sætte de rigtige indsatser i gang for at komme de berørte kvinders utryghed til livs. Til projektet knyttes en ekspertgruppe bestående af forskere, der skal rådgive og sparre om metoder og resultater, ligesom der etableres et aftagerpanel bestående af repræsentanter fra brancheorganisationer og virksomheder, som følger projektets udvikling og løbende inddrages for at teste, validere og nuancere fundene.

Tildelt støtte

683.375 kr.

2023

Modtager

Tænketanken EQUALIS

Region

Landsdækkende

Delmål

Tryghed i arbejdslivet