Søg støtte

Søg

Åndenød - tryghed i ambulancen


Donation

Projekt

Ude-fitness på specialskole

Specialcenter Sigrid Undset

Specialcenter Sigrid Undset har 92 elever i alderen 6-18 år, som bl.a. har infantil autisme, ADHD og cerebral parese. Mange af eleverne er sansesarte og dermed lydfølsomme, og de har svært ved at være i en gymnastiksal eller et omklædningsrum, hvis der er andre elever. Med donationen kan der etableres et udeområde med naturfitnessredskaber, som skal placeres på skolens skovområde. Muligheden for bevægelse udendørs skal danne rammen om nye fællesskaber, hvor målet er at styrke den enkeltes mentale og fysiske trivsel.

Tildelt støtte

125.680 kr.

2023

Modtager

Specialcenter Sigrid Undset

Region

Sjælland

Delmål

Klar til livet