Søg støtte

Søg

GO! Motiverende idrætsmiljøer


Donation

Forskningsprojekt

Udredning før psykoterapi

Psykiatrien Region Sjælland og Københavns Universitet

Denne donation går til at forbedre behandlingen for mennesker med social angst. Social angst er en af de mest almindelige former for angst, som gør mennesker ekstraordinært bange for at blive set og vurderet negativt af andre i sociale situationer. Behandlingen af social angst er vanskelig, da det er hårdt for patienterne at udsætte sig selv for det, der provokerer deres angst, og derfor er succesraten for behandling af patienter med social angst kun omkring 50 pct. International forskning peger på, at en kortlægning af en patients motivation og skepsis forud for behandlingen i en såkaldt fælles vurdering, hvor en patient udfylder en række skemaer, og patient og terapeut efterfølgende grundigt drøfter svarene, bl.a. kan øge patientens selvtillid, tillid til terapeuten og overholdelse af behandlingen. Forskerne ønsker derfor at udvikle og afprøve en ny og mere standardiseret version af fælles vurdering end de versioner, der findes i dag, med det formål at forbedre udbyttet af behandlingen og dermed reducere patienternes angstproblemer.

Tildelt støtte

997.259 kr.

2021

Modtager

Psykiatrien Region Sjælland og Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle