Søg støtte

Søg

Præhospital hjertestop


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Udsmykning af afdøderum

Rigshospitalet

De sidste mange år har man på hospitalet kæmpet for at gøre døden mindre tabubelagt og mere nær – nu kan corona-krisen gøre døden til modsætningen af det, som man har arbejdet for. De pårørende kan kun være hos den døende meget begrænset og med særlige krav om beskyttelse og afstand. Også hvis patienten dør, vil der være snævre grænser for den fysiske afsked i kolde og kliniske rammer. Dertil kommer, at præsterne i denne tid ikke kan tilbyde en ordentlig begravelse eller bisættelse. Rigshospitalet ønsker derfor at skabe smukke, værdige rammer omkring den afsked, som de pårørende vil kunne tage med deres afdøde i direkte forlængelse af intensivafsnittene, og modtager en donation hertil. Der er taget kontakt til Astrid Krogh, der har udsmykket kirkerummets altervæg "Lysvæld" og hun har sagt ja til opgaven.

Tildelt støtte

150.000 kr.

2020

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende