Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation

Forskningsprojekt

Udvidelse af Alkoholforebyggelse med unge

Aarhus Universitet

Denne donation er en tillægsbevilling til et igangværende projekt, der undersøger, hvordan fællesskaber, trivsel og rusmiddelbrug hænger sammen blandt unge på gymnasiet. Projektet kigger også på, hvordan vi bedst kan understøtte gode fællesskaber, fremme trivsel og forebygge skadeligt brug af rusmidler som alkohol, og hvordan de fysiske og sociale rammer omkring danske gymnasielever spiller ind i dette. Cirka 3.100 førsteårselever fra en lang række gymnasier deltager. Resultater og erfaringer fra projektet skal bruges til at informere om sundhedsfremmende indsatser til gymnasier i hele landet. Center for Rusmiddelforskning står for projektet, der gennemføres i et samarbejde med University of Rhode Island, USA, Forskningsenheden for klinisk alkoholforskning, SDU og Center for Interventionsforskning, SDU. Herudover er der tilknyttet et eksternt advisory board med repræsentanter fra fx SSP, kommunale forebyggelses- og skolekonsulenter og Alkohol & Samfund.

Tildelt støtte

1.784.093 kr.

2023

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet