Søg støtte

Søg

Udendørsskab til Hjertestarter


Donation

Udstyr

Udvikling af sanserum

Bostedet og Aktivitetsstedet Marienborgvej

Bosted Marienborgvej er et botilbud for 23 udviklingshæmmede voksne i alderen 20-81 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Med et nyt sanserum kan beboerne få stimuleret deres sanser i trygge og hjemlige omgivelser ved hjælp af bl.a. boblerør, lyd og lys. Målet er, at beboerne styrker deres kropsbevidsthed, får et bedre fundament for selvregulering og oplever en følelse af velvære og nærvær, som kan gavne deres generelle trivsel og mindske deres udadreagerende og selvskadende adfærd.

Tildelt støtte

168.993 kr.

2020

Modtager

Bostedet og Aktivitetsstedet Marienborgvej

Region

Midtjylland