Søg støtte

Søg

Redningsmåtte og redningsveste


Donation

Projekt

Ung i fællesskab

Frivilligcenter Aabenraa

Mange sårbare unge voksne, der tidligere har været i kontakt med kommunale tilbud, psykiatri eller hospitalsvæsen, oplever, at de sociale indsatser bortfalder, så snart de fylder 18 år. Med denne donation vil Frivilligcenter Aabenraa nedbringe socialt udsathed og isolation blandt unge 18 til 30-årige med moderate psykosociale problemstillinger gennem frivilligdrevne fællesskaber. Projektet er målrettet unge, der tidligere har været anbragt, haft kontakt med børne- og ungepsykiatrien, været pårørende til syge, handicappede eller misbrugere eller oplevet ensomhed og/eller tab. Det kan også være unge med forskellige former for fysiske eller psykiske handicap eller lettere kognitive funktionsnedsættelser. De unges deltagelse i sociale fællesskaber fx via foreninger skal medvirke til at styrke de unges selvtillid, fællesskaber og sociale handlemuligheder i fremtiden. Via en tilknyttet brobygger og foreningsvejviser matches den unge med den rette fritidsaktivitet og fællesskab. De unge vil blive understøttet i deltagelsen af fællesskabet og fulgt op på undervejs. Projektet forløber over 3 år fra begyndelsen af 2021 til slutningen af 2023, hvor minimum 150 personer fra målgruppen skal matches med et frivilligt fællesskab.

Tildelt støtte

1.100.000 kr.

2020

Modtager

Frivilligcenter Aabenraa

Region

Syddanmark