Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

Ung pårørende til psykisk syg

BEDRE PSYKIATRI Sønderborg

Når unge pårørende til psykisk syge bliver 18 år, er der ikke længere kommunale støttetilbud til dem. Med denne donation vil Bedre Psykiatri Sønderborg derfor gennemføre en informationsindsats, der skal skabe større forståelse for, hvad det betyder for eget liv og helbred at være barn af eller søskende til en psykisk syg. Indsatsen vil bl.a. omfatte foredrag på de nærliggende ungdomsuddannelser, oprettelse af samtalegrupper og netværksarrangementer for unge pårørende. Ved således at tilbyde erfaringsudveksling med ligesindede samt terapeutisk støtte er målet at forebygge mistrivsel blandt de unge pårørende.

Tildelt støtte

65.000 kr.

2016

Modtager

BEDRE PSYKIATRI Sønderborg

Region

Syddanmark