Søg støtte

Søg

Førsthjælpskursus


Donation
Særpujle: Tættere på unges trivsel og uddannelse

Projekt

Unge i en overgang

Fonden Baglandet Aalborg

Baglandet er et mødested og rådgivningstilbud i Aalborg for børn og unge, som er eller har været anbragt udenfor hjemmet. Her kan de få støtte og mulighed for at udbygge deres netværk og få kendskab til andre mennesker med lignende baggrund. Når de unge fylder 18 år, skal de over i et nyt tilbud for personer over 18 år, og mange har svært ved at finde sig til rette i den nye og større gruppe mennesker. Med donationen kan Baglandet arrangere fællesaktiviteter og opbygge mere forudsigelige rammer, som de unge i alderen 17-25 år efterspørger, og som skal lette overgangen fra det ene til det andet tilbud. Derudover skal der være individuelle samtaler med de unge og en bisidderfunktion, der kan give de unge støtte fx i mødet med det offentlige.

Tildelt støtte

1.067.000 kr.

2023

Modtager

Fonden Baglandet Aalborg

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start