Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

Ungecaféen

Blå kors Danmark

Med donationen kan Blå Kors videreføre og udvikle Ungecaféen, som er et tilbud om fællesskab til ca. 30 unge voksne. Caféen tilbyder bl.a. gratis fællesspisning foruden spille- og filmaftener, og som noget nyt skal aktiviteter med kunst og kultur som omdrejningspunkt få de unge til at sætte ord på det, der fylder i deres hverdag, men som det kan være svært at tale om. Flere gange om året er der fællesudflugter og særlige sociale arrangementer, som ellers ikke ville være mulige for de unge pga. sociale udfordringer eller manglende evne til selv at tage initiativ og planlægge. Ungecaféen tilbyder også individuelle samtaler, hvor den unge kan modtage råd og støtte samt vejledning, både hvad angår egen udvikling og hverdagsliv, men også i kontakten med det offentlige system, som mange unge har svært ved at navigere i.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2023

Modtager

Blå kors Danmark

Region

Nordjylland

Delmål

Fællesskaber for alle