Søg støtte

Søg

Bugseringsudstyr til kajakker


Donation

Projekt

Ungefællesskaber for anbragte

Ungdommens Røde Kors

Donationen går til at give børn og unge på døgninstitutioner mulighed for at deltage i fællesskaber, hvor de kan træne sociale og faglige kompetencer. Psykisk mistrivsel blandt unge, som er anbragt på døgninstitutioner, er alarmerende høj, og de ender langt oftere på førtidspension eller i hjemløshed sammenlignet med deres jævnaldrende. Ungdommens Røde Kors har gode erfaringer fra deres caféer på døgninstitutioner, hvor frivillige skaber et nødvendigt pusterum, og hvor den unge kan føle sig normal og spejle sig i en anden ligesindet. Med donationen kan Røde Kors Ungdom etablere ni nye samarbejder med døgninstitutioner og videreudvikle aktiviteterne de 13 steder, hvor de allerede hjælper unge. Aktiviteterne skal give de unge et frirum fra at være ”de anbragte”, hvor de kan møde andre unge uden for institutionens rammer og foretage sig almindelige børne- og ungdomsting. Indsatsen skal styrke trivslen for 200 børn og unge, der er anbragte på døgninstitution.

Tildelt støtte

3.433.470 kr.

2023

Modtager

Ungdommens Røde Kors

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start