Søg støtte

Søg

Plexus Aarhus


Donation

Projekt

Ungeklub i Gyldenrisparken

Drenge- og pigeklubben i Gyldenrisparken

Gyldenrisparken på Amager er et boligområde med sociale udfordringer og en stor overrepræsentation af børn med anden etnisk baggrund end dansk. Dansk flygtningehjælp har tidligere haft en pige- og drengeklub i området, men har ikke længere ressourcer til at støtte projektet. Klubberne er således gået sammen og har stiftet en ny foreningen, hvis aktiviteter består i at mødes med børnene fra området en gang om ugen til blandt andet hygge, madlavning, t-shirts-maling og biograftur. Formålet med projektet er således at støtte med midler til de næste tre års aktiviteter og materialeindkøb, så de unge kan komme på rette vej, få succesoplevelser, et bedre indtryk af Danmark samt bedre forudsætninger for at navigere i samfundets mange uskrevne regler.

Tildelt støtte

60.000 kr.

2016

Modtager

Drenge- og pigeklubben i Gyldenrisparken

Region

Hovedstaden