Søg støtte

Søg

Skraldecafeens folkekøkken


Donation

Projekt

Varmtvandssvømning

Demenscenter Skovgården

Tildelt støtte

75.600 kr.

2022

Modtager

Demenscenter Skovgården

Region

Nordjylland

Delmål

Flere gode leveår