Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Velfærdsforskning i debatten

A/S Information

Donationen går til at kvalificere den offentlige debat om velfærd ved at styrke samspillet mellem forskning, medier og offentlighed. Velfærden er et af vores samfunds vigtigste debatemner og et politisk beslutningsområde, der har stor indvirkning på borgernes hverdag og tryghed. Derfor vil Information sammen med VIVE og Danske Professionshøjskoler kvalificere velfærdsdebatten ved at etablere fire medieskoleforløb for velfærdsforskere med undervisning i bl.a. formidling og fortælleteknik, ekspertens rolle i medierne og forskellige kildetyper, håndtering af misinformation og konflikt på internettet etc. Underviserne er redaktører og journalister fra Information og andre medier samt en række erfarne forskere og formidlere. Der afholdes også en konference om de vigtigste spørgsmål i velfærdsdebatten og forskningens rolle målrettet beslutningstagere inden for de store velfærdsområder, mediefolk og forskere. Projektet løber frem til december 2024, og ambitionen er at kvalificere debatten om velfærd med forskningens indsigter til glæde for den brede samfundsinteresserede offentlighed, som efterlyser en velfærdsdebat, der bygger på viden og fakta.

Tildelt støtte

1.744.844 kr.

2022

Modtager

A/S Information

Region

Landsdækkende

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati