Søg støtte

Søg

Brobyggeruge i grundskoler


Donation

Udstyr

VHF-radioer til søspejdere

Fribytterne Sø

Denne donation går til indkøb af fire VHF-radioer med indbygget GPS, så spejderne altid kan holde kontakt mellem sine både og ikke mindst holde kontakten til land.

Tildelt støtte

31.683 kr.

2019

Modtager

Fribytterne Sø

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Respekt for vand