Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Projekt

Vi følges på Samsø

SamBiosen

I Samsø Kommune bor en større andel borgere, der ryger dagligt, har et højrisikoforbrug af alkohol, er svært overvægtige og har dårligere selvvurderet helbred end i resten af Region Midtjylland. Med donationen vil SamBiosen engagere voksne i fællesskaber med aktiviteter, der kan bidrage positivt til den fysiske og mentale sundhed. Frivillige følgevenner skal hjælpe deltagerne i gang og være en motiverende støtte.

Tildelt støtte

590.900 kr.

2022

Modtager

SamBiosen

Region

Midtjylland

Delmål

Fællesskaber for alle