Søg støtte

Søg

Styrk børns sociale kompetence


Donation

Forskningsprojekt

VIA Family: børn i høj risiko

Region Hovedstadens Psykiatri

Dette projekt vil i et pilotprojekt undersøge effekten af en tidlig forebyggende indsats til børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom. Disse børn er ofte meget sårbare, da de er i en familiært betinget for høj risiko for selv at udvikle psykiske lidelser. Den forebyggende indsats kaldet VIA Family vil tage udgangspunkt i det enkelte barns og familiens samlede behov og vil bl.a. bestå af information om den psykiske sygdom til hele familien, forældretræning samt tilknytning til en fast kontaktperson i et tværfagligt team med ressourcer fra både kommune og psykiatri. Pilotprojektet vil blive gennemført som et lodtrækningsstudie i Frederiksberg Kommune, hvorfra 100 familier med børn i alderen 5-12 år kan deltage. Interventionsgruppen vil få tilbudt elementerne fra VIA Family, mens kontrolgruppen vil få hjælp fra kommunen på almindelig vis. Indsatsen vil forløbe over 1,5 år, og effekten vil blive målt på bl.a. barnets daglige funktion, barnets psykiske problemer, antallet af fraværsdage fra skolen og familiens samlede situation. Målet er på sigt at forebygge udvikling af psykisk sygdom og sikre bedre trivsel og udvikling hos børnene.

Tildelt støtte

4.000.000 kr.

2016

Modtager

Region Hovedstadens Psykiatri

Region

Landsdækkende