Søg støtte

Søg

Udendørsskab til Hjertestarter


Donation

Projekt

Viden om funktionelle lidelser

Aarhus Universitets Hospital

Donationen går til informationsmaterialer om funktionelle lidelser samt råd og vejledning om kost, motion og søvn i den forbindelse. Funktionelle lidelser er udbredt i befolkningen blandt både børn og voksne, og de ramte har brug for hjælp fra både almen praksis, kommuner og hospitalsafdelinger. For at forstå, hvad en funktionel lidelse er og kunne følge eksperternes anbefalinger, er det en stor hjælp for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, at der findes letforståelige informationsmaterialer. I dag findes materialerne ”Når kroppen siger fra", "Malthe og Malthes mave" samt "Ane’s anfald", der er udviklet i samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, forskere og Komitéen for Sundhedsoplysning. Materialerne er populære, og med donationen kan materialerne blive genoptrykt i de kommende fem år. Der skal også udarbejdes foldere om kost, motion og søvn samt plakater og andet materiale, der understøtter oplysning og behandling af funktionel lidelse. Disse materialer vil i første omgang blive anvendt i forskningsprojektet "EDULOX", som bl.a. afprøver patientundervisning som del af behandlingen for funktionelle lidelser.

Tildelt støtte

406.671 kr.

2022

Modtager

Aarhus Universitets Hospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv