Søg støtte

Søg

Musik i opvågningen


Donation

Forskningsprojekt

Virker Maze-out?

University of Southern Denmark

Donationen går til at afprøve et spil, der skal gøre behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser mere effektiv og bygge bro til deres netværk. I Danmark er ca. 75.000 diagnosticeret med en spiseforstyrrelse, og det er forbundet med svært forringet livskvalitet. Pt. findes ingen effektiv behandling af spiseforstyrrelse, og mange patienter møder flere fagpersoner med forskellig viden om sygdommen i løbet af deres behandling, og det kan forvirre patienten. Overlæge Maria Guala, to behandlere og en gruppe patienter med spiseforstyrrelser har derfor med støtte fra TrygFonden udviklet det digitale spil ”Maze-out”, som har til formål at bygge en fælles forståelse af lidelsen, og hvad den enkelte patient kæmper med. Undervejs i spillet skal man erkende mønstre og træffe valg, der fører én ud af sygdommen, og patienterne og deres pårørende får indblik i patientens situation og konsekvenserne af deres handlinger. I et pilotprojekt har spillet vist sig som et brugbart redskab, og forskerne ønsker nu at undersøge patientens oplevelse af selvbestemmelse, familiens funktion og oplevet hjælp fra sundhedspersonalet. Viser afprøvningen positive resultater, kan spillet implementeres og bruges til at forbedre kommunikation og fællesforståelse mellem patienter og deres netværk.

Tildelt støtte

2.853.480 kr.

2021

Modtager

University of Southern Denmark

Region

Landsdækkende