Søg støtte

Søg

Tryg som pårørende i Region H


Donation

Projekt

VitaMind/Touch & Play

Plejecenter Glesborg

Bruger- og pårørenderådet på Plejecenter Glesborg arbejder for at skabe gode rammer for plejehjemmets 60 beboere. Denne donation går til anskaffelsen af Touch & Play, der især benyttes på plejehjem for ældre og demente borgere for at styrke beboernes kognitive og motoriske funktioner. Touch & Play er en applikation med aktiviteter, der installeres på et stort interaktivt whiteboard, og som gør det meningsfuldt og sjovt for de ældre at træne kroppen og hjernen. Derudover kan Touch & Play berolige og aflede med rolige stemningsbilleder eller gamle danske sange.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2019

Modtager

Plejecenter Glesborg

Region

Midtjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende