Søg støtte

Søg

Åndenød - tryghed i ambulancen


Donation

Forskningsprojekt

Voksne børn som pårørende

Righospitalet

Donationen går til at udvikle en psykosocial intervention målrettet voksne børn og svigerbørn, der er pårørende til en syg forælder eller svigerforælder. I takt med at befolkningen ældes, lever et stigende antal ældre med funktionsnedsættende sygdomme, der stiller øgede krav til deres pårørende. Når ældre bor alene eller med en partner, der også er syg, bliver voksne børn eller svigerbørn ofte de primære pårørende. Med dette ansvar følger desværre en øget risiko for selv at få problemer med det mentale helbred, forringet livskvalitet og begrænset mulighed for at udleve sit eget liv. Forskerne vil derfor undersøge voksne børns og svigerbørns særlige behov for hjælp og støtte og derefter udvikle en intervention, som skal afprøves blandt 20-30 voksne, der netop har påtaget sig pårørenderollen overfor en forælder eller svigerforælder. Interventionen bygger på gode erfaringer fra andre indsatser med peer-to-peer-støtte, hvor de uerfarne pårørende kobles med en erfaren pårørende, som kan støtte og hjælpe dem med at håndtere den nye situation og de svære følelser, der følger med. Efterfølgende evalueres deltagernes tilfredshed med selve indsatsen samt betydningen af indsatsen for de voksne børns og svigerbørns oplevelse af pårørendebyrden, mentale helbred og livskvalitet.

Tildelt støtte

961.400 kr.

2022

Modtager

Righospitalet

Region

Landsdækkende

Delmål

Et godt liv som pårørende