Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation
Særpujle: Alle stemmer tæller

Projekt

Vote4EU

Dansk Rumænsk Forening

Med denne donation vil Dansk Rumænsk Forening gennemføre et projekt målrettet borgere fra andre EU-lande bosat i Danmark med det formål at øge valgdeltagelsen i denne gruppe. Projektet består af en informativ online-kampagne, hvis primære budskab vil omhandle målgruppens rettigheder og muligheder for at stemme til Europaparlamentsvalget. Videoerne vil blive formidlet på forskellige sprog for at favne så bredt som muligt og vil også omhandle en række af de politikområder, som EU beskæftiger sig med, for at bringe EU tættere på målgruppen. Foruden online-kampagnen vil der blive afholdt fire arrangementer i henholdsvis København, Aarhus, Odense og Aalborg for cirka 200 personer. Til arrangementerne kan deltagerne møde kandidater til EP-valget, netværke med andre EU-statsborgere i Danmark og få større viden om europæisk politik.

Tildelt støtte

214.000 kr.

2024

Modtager

Dansk Rumænsk Forening

Region

Landsdækkende

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati