Søg støtte

Søg

Cykeltur/motion i nærmiljøet


Donation
Særpujle: Tættere på unges trivsel og uddannelse

Projekt

VÆR MED

Institution

Mange unge mistrives og mangler gode sociale relationer, og det går bl.a. ud over de unges læring og på længere sigt tilknytningen til arbejdsmarkedet. Med donationen vil Fonden Hedehuset etablere et tilbud til omkring 45 unge i alderen 16 til 25 år, hvor de unge selv er med til at bestemme aktiviteter og samværsformerne. Idéen er at skabe et sted, hvor alle unge er velkomne, og hvor de sårbare unge får glæde af at være sammen med velfungerende unge på lige fod. Som en del af aktiviteterne er der bl.a. virksomhedsbesøg, formidling af hjælp til lektielæsning og hjælp til at finde fritidsjob. Ambitionen er at øge de unges trivsel og at støtte dem i at få en stabil tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.

Tildelt støtte

451.200 kr.

2023

Modtager

Institution

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start