Søg støtte

Søg

Hjertestarterskab


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Web-venner

Red Barnet Ungdom

Under corona-krisen er der en stor gruppe udsatte børn, som fortsat har brug for hjælp i København. Københavns Kommunes Borgercenter Børn og Unge frygter, at udsatte familier og forældre, som skal have børnene hjemme hele dagen, hjemmeundervise, arbejde og passe dagligdagens pligter, vil opleve et øget konfliktniveau og pres i familierne, der risikerer at ramme børnene. Københavns Kommunes Borgercenter Børn og Unge (BBU) har derfor henvendt sig til Red Barnet Ungdom for at sætte et konkret initiativ i gang for 50 børn, som tilbydes en online frivillig ven, en Web-ven. RBU har siden 2018 drevet projektet Barnets Ven i samarbejde med Københavns Kommune med støtte fra TrygFonden. BBU har derfor indledt et midlertidigt samarbejde med RBU om at tilbyde en online version af Barnets Ven, med rollemodelstøtte til udsatte børn og unge. BBU og RBU har allerede igangsat rekruttering af børn og frivillige til projektet, og modtager en donation til organisering og understøttelse af den frivillige indsats.

Tildelt støtte

474.404 kr.

2020

Modtager

Red Barnet Ungdom

Region

Landsdækkende