Søg støtte

Søg

Moving hands, moving minds


Donation

Akutpulje

Webinar Fødselsforberedelse

Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Syddansk Sundhedsinnovation, der er en stabsfunktion under Region Syddanmark, arbejder for at fremme innovation, brugerinddragelse og telesundhed i sundhedsvæsnet. Under coronakristen arbejder de særligt for at fremme digitale løsninger, fx implementering af videokonsultation i almen lægepraksis, og modtager en donatione til at afholde fødselsforberedelse som webinar. De gravide har, grundet den aktuelle situation med Corona virus i Danmark, flere spørgsmål og bekymringer. Der er ligeledes foretaget en række ændringer i forhold til retningslinjer for de gravide mhp. hygiejne, besøg på fødestedet mv. Mange af disse spørgsmål vil hyppigst være dem de gravide vil kunne stille til fødselsforberedelse. Men fødselsforberedelse er over hele landet aflyst, da der er en betydelig risiko for smittespredning ved større forsamlinger. På webinaret vil en jordemoder fra det enkelte fødested gennemføre fødselsforberedelsen med oplæg, video mv. og de gravide vil kunne stille spørgsmål til jordemoderen via chatfunktionen. Erfaringer fra tidligere afholdte webinarer i Syddansk Sundhedsinnovation vil blive anvendt i både udarbejdelsen og afholdelsen af fødselsforberedelses webinarer.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2020

Modtager

Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Region

Landsdækkende