Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation

Udstyr

Wellness Nordic Gyngestol

Plejehjem aalborg kommune

Plejehjemmet Vestergaardens demens-afsnit har igennem 4 måneder afprøvet en Wellness Nordic Gyngestol, der har haft en positiv indvirkning på det mentale og fysiske velvære hos demensbeboerne. Denne donation går til indkøb af en Wellness Nordic Gyngestol på fast basis, hvilken skal bruges som en del af beboernes rehabiliteringsforløb og som en hjælp til at finde ro.

Tildelt støtte

59.903 kr.

2019

Modtager

Plejehjem aalborg kommune

Region

Nordjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende