Søg støtte

Søg

Trivsel og bevægelse på Fyn


Donation

Forskningsprojekt

Yoga mod højt blodtryk og dårlig søvn

Herlev og Gentofte Hospital

Midlerne går til at undersøge effekten af en yoga-baseret indsats blandt ældre mennesker med forhøjet blodtryk. I Danmark vurderes det, at hver tredje over 65 år har forhøjet blodtryk, der er en markant risikofaktor for en række alvorlige hjertekarsygdomme. Der eksisterer flere evidensbaserede anbefalinger til mennesker med forhøjet blodtryk, hvilke bl.a. omfatter fysisk aktivitet, strækøvelser og at undgå stress. Med denne donation er målet at afprøve, hvorvidt vejrtrækningsøvelser, lettere fysiske øvelser og mindfulness blandt ældre med forhøjet blodtryk kan forbedre målgruppens søvn og påvirke deres blodtryk. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg blandt 180 deltagere, der alle er over 65 år og med forhøjet blodtryk. Deltagerne vil indgå i enten en kontrolgruppe, der modtager sædvanlig pleje, eller i en af to forskellige interventionsgrupper, hvor interventionen foregår 2 gange ugentligt i 10 uger i hjemmet. De to interventionsgrupper vil gennemføre henholdsvis 20 eller 40 minutters intervention. Effekten vil blive målt på søvnkvalitet, blodtryk og livskvalitet. Det yoga-baserede program er en dansk oversættelse af et udbredt svensk tilbud, og viser det gode resultater, vil det være enkelt at udbrede i det danske sundhedsvæsen.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2023

Modtager

Herlev og Gentofte Hospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår