Søg støtte

Søg

Sikker B&U træning i vandski


Donation

Forskningsprojekt

Zero Self-Harm

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Denne donation går til at teste et tilbud til unge og voksne med selvskadende adfærd. Det skal undersøges, om en app kan bryde den dårlige cirkel og forhindre udvikling af decideret selvmordsadfærd. Når personer med selvskadende adfærd i dag henvender sig i somatiske og psykiatriske skadestuer, bliver de i dag ofte sendt hjem uden yderligere opfølgning. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 256 personer, der er i kontakt med en skadestue. Halvdelen vil blive tilbudt appen, og halvdelen vil blive tilbudt vanlig behandling på skadestuerne eller ingen behandling og ingen app.

Tildelt støtte

3.908.530 kr.

2019

Modtager

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed