Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Zoom Grupper - lokalt

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen har 27 lokalafdelinger over hele landet. Disse lokale afdelinger arrangerer normalt socialt samvær, hvor borgere med erhvervet hjerneskade kan mødes, udveksle erfaringer og opbygge sociale kompetencer og netværk. Det kan ikke lade sig gøre under corona-krisen, og Hjerneskadeforeningen har derfor gennemført forsøg med at lave virtuelle møder via platformen Zoom. Det er blevet taget godt imod, og tilbagemeldingen har været, at det skaber god værdi, da borgerne kan se og tale med ligesindede og dermed få brudt isolationen. Hjerneskadeforeningen modtageren donation til at etablere en lokal Zoom-gruppe i hver af deres 27 lokalafdelinger, samt frigørelsen af en medarbejder der skal stå for projektarbejdet, uddanne lokale tovholdere, og være daglig inspirator for lokalafdelingerne.

Tildelt støtte

209.400 kr.

2020

Modtager

Hjerneskadeforeningen

Region

Landsdækkende