Søg støtte

Søg

Selvevaluering

112's identifikation af hjertestop og overlevelse

Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden

Om donationen

Hvert år får cirka 3.500 danskere hjertestop uden for hospital - cirka 1 ud af 10 overlever. I Seattle, der anses som førende i verden, overlever 2 ud af 10. Den almindelige borgers indsats, inden ambulancen ankommer, er helt afgørende for, om personen, der får hjertestop, overlever. En bedre mobilisering af vidner til et hjertestop - såkaldte bystandere - er igen afhængig af, at 112-personalet hurtigt erkender, at der er tale om hjertestop, og får igangsat hjertelungeredning og brug af hjertestarter. Ved at gennemlytte alle 112-opkald omkring hjertestop modtaget i ét år i Region Hovedstaden skal dette projekt identificere faktorer, der kan øge erkendelsen af hjertestop og derved patientens chance for overlevelse. Formålet er at optimere 1-1-2-personalets tidlige erkendelse af hjertestop og dermed øge chancen for overlevelse. Projektet sker i et samarbejde mellem Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden og professor Mickey Eisenberg fra King County EMS i Seattle. Projektet ventes desuden at blive sammenkoblet med to igangværende projekter, der også har fået støtte af TrygFonden, og som omfatter en gennemgang af den internationale forskning inden for erkendelse af hjertestop og en undersøgelse af effekten af sundhedsfaglig kompetence på 1-1-2 i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden
Støttet beløb
932.765 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultater skal nu ligge grund for det fremtidige kvalitetsarbejde på AMK-vagtcentralen i Region Hovedstaden og kan nemt videreformidles både ntionalt og internationalt via det store netværk som vi har i Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden. Da resultaterne først netop er blevet klar til offentliggørelse vil forankringen i den daglige drift ske trinvis i den kommende tid.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi opnåede målene for projektet ved at gennemføre dataindsamling og evaluering af over 1000 alarmopkald omhandlende hjertestop i region Hovedstaden fra 2013. Resultaterne er blevet samlet i et videnskabeligt mansurkipt som i øjeblikket er til bedømmelse hos et førende amerikansk tidsskrift. Vi forventer at bruge resultaterne til at optimere håndteringen af hjertestop på AMK-vagtcentralen i fremtiden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gjorde os mange nyttige erfaringer undervejs som kan anvendes i fremtidige projekter, men grundet omfattende planlægning støtte vi på meget få problemer undervejs, hvorfor disse aktiviteter matchede vores mål.