Søg støtte

Søg

Selvevaluering

1600 nye førstehjælpere

Det Danske Spejderkorps

Om donationen

Med donationen fra TrygFonden kan Det Danske Spejderkorps opkvalificere spejdernes førstehjælpsprofil. Spejdere bruger aktivt naturen som et frirum og en vej til gode oplevelser. Hertil hører også en opfattelse af, at man ikke skal være bange for at kaste sig ud i store projekter i det fri, så længe man tænker sig om og er klar til at handle korrekt, hvis og når det går galt. Med midlerne kan Det Danske Spejderkorps tilbyde et 12 timers førstehjælpskursus til de unge ledere og aktivitetsansvarlige i 100 af korpsets spejdergrupper. Dertil kommer, at der er mulighed for at invitere en ven med, som ikke er spejder. Samlet set kommer projektet til at uddanne 1.600 nye førstehjælpere, som er med til at udvikle en stærk og ung førstehjælpskultur i Danmark. TrygFonden har støttet projektet med 1.075.000 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Det Danske Spejderkorps
Støttet beløb
1.075.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været omdrejningspunkt for en styrkelse af hele sikkerhedsområdet i Det Danske Spejderkorps gennem de sidste par år. Der er lavet ny hjemmeside med seperat sektion om ulykker og kriser, mange er nyuddannede som førstehjælpere og vores egne interne arbejdsgange er gennemgået igen og igen, med en udvidelse af det vi kan og skal gøre indenfor førstehjælp og ander beslægtede områder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ansøgt om at få uddannelse til 100 spejdergrupper, og der har været en stor interesse for projektet. Over 90 spejdergrupper har taget imod tilbuddet og har sendt unge som gamle på kursus for at lære førstehjælp.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forlænget, og vi har derfor fortsat den mediebårne kampagne løbende. Det har været eneste vej, og vi kunne måske have lavet mere "fysisk" reklame undervejs da vi forlængede. Omvendt kan man sige, at vi er nået godt i mål, så det tempo tilmeldingerne er rullet ind med har været passende.