Søg støtte

Søg

Selvevaluering

2 fitnesshold og 4 vandrehold

Prostatakræftforeningen PROPA

Om donationen

Prostatakræftforeningen PROPA i Region Hovedstaden udbyder aktiviteter for prostatakræftramte og deres pårørende. Med donationen kan der oprettes to fitnesshold og fire vandrehold for i alt 96 prostatakræftramte mænd. Motionstilbuddene skal styrke både fysisk og mental robusthed hos deltagerne med den livstruende sygdom.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Prostatakræftforeningen PROPA
Støttet beløb
119.140 kr., år 2021
Delmål
Lev med kronisk sygdom

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets ambition om at motivere deltagerne til at fortsætte med regelmæssig motion og vedligeholde opbyggede netværk vurderes at lykkedes fuldt ud. Det er derfor glædeligt, at vi nu har fondsmidler til at fortsætte delprojektet "2 finesshold", først med en bevilling fra Kræftens Bekæmpelse for forår 2023 og senest med en ny regional bevilling fra Trygfonden til projektet "Fitness mod prostatakræft", - men PROPA har ikke haft ressourcer til at opskalere projektet regionalt eller nationalt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Delprojektet "2 fitnesshold" levede helt op til forventningerne, dog har vi måttet reducere det samlede deltager-antal fra 32 til 24 for at sikre optimalt udbytte af kurset. Delprojektet "4 vandrehold" kunne ikke gennemføres i den ansøgte form, primært fordi naturvejledernes honorarkrav langt oversteg det forventede. Med en godkendt projektjustering kunne vi gennemføre en række enkeltstående naturvandringer, som dog ikke helt levede op til ambitionen om også at opbygge stabile netværk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I delprojekt "4 vandrehold" vurderes det, at den oprindelige kollektive honoraraftale med naturvejlederne med fordel kunne være erstattet af billigere alternativer, så som enkeltaftaler med naturvejledere i Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Naturskoler mv.