Søg støtte

Søg

Selvevaluering

2030 BIBLIOTEKER

Danmarks Biblioteksforening

Om donationen

Donationen går til et projekt, der vil skabe en certificering af bibliotekerne, således at de kan skabe nye, lokale borgerfællesskaber omkring bæredygtighed for at modvirke afmagt og utryghed i relation til klimakrisen. Gennem de senere år er befolkningens bekymring for klimaets udvikling vokset markant. Danmarks Biblioteksforening ønsker derfor at gennemføre et udviklingsprojekt og certificere de biblioteker, der arbejder med borgerinddragelse i verdensmålene, så der landet over etableres borgerfællesskaber, hvor borgere debatterer bæredygtighed og klima og omsætter klimautryghed til konstruktiv handling, fx i form af reparations- og genbrugscafeer eller kompost- og sorteringskurser og meget andet. Projektet gennemføres i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker og udvalgte biblioteker, hvor certificeringen udføres af CHORA 2030, der er en non-profit fond, som beskæftiger sig med FN’s verdensmål og styrkelse af bæredygtighed i Danmark på tværs af sektorer. Ambitionen er at nå ud til 2.000 borgere og teste metoder til at håndtere bekymringen for klimaet gennem forskellige aktiviteter og efterfølgende rulle det ud til alle landets kommuner.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Danmarks Biblioteksforening
Støttet beløb
1.217.050 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets helt store styrke er en succesfuld forankring, som har sikret, at initiativerne fortsætter på alle 20 biblioteker. Udbredelsen er desuden i fuld gang: 18 nye biblioteker er kommet til (via egenfinansiering). Der er etableret en mentorgruppe, som vejleder nye deltagere, og et stærkt netværk, som sikrer videndeling på tværs.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet var planlagt til 7 deltagende biblioteker men endte med 20 biblioteker som deltagere. En lang række bæredygtighedsaktiviteter er gennemført, og nye fællesskaber er etableret på min. 7 biblioteker, mens resten er i gang. Projektet har været forandringsskabende på sektorniveau og skabt stigende bevidsthed lokalt om biblioteket som et mødested for bæredygtighed. For bibliotekerne har det fungeret som øverum, hvor de har gjort sig erfaringer med borgerinvolvering, og arbejdet fortsætter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var behov for en større grad af kapacitetsopbygning af biblioteksmedarbejderne. Det skulle have været tænkt ind fra starten i form af flere undervisningsforløb. Alle bibliotekerne brugte det meste af 1. år på at forankre projektet og klæde medarbejdere på, før de ville kaste sig ud i forsøg med borgerinvolvering. Antallet af deltagende borgere er estimeret, ikke målt. Alle 20 biblioteker har afholdt en række bæredygtige borgervendte aktiviteter og arrangementer i projektperioden.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle