Søg støtte

Søg

Selvevaluering

3D lyd i lastbiler

Aalborg Universitet

Om donationen

Dette projekt skal undersøge, om avanceret 3D lydsignalering i lastbiler kan hjælpe til et fald i antallet af højresvingsulykker. Antallet af døde i højresvingsulykker er desværre ikke faldet i løbet af de seneste ti år, og derfor vil Aalborg Universitet nu gå nye veje ved at afprøve teknologiske løsninger på et meget vanskeligt problem i trafikken. I dag har lastbiler allerede installeret relativt avancerede kollisionsforebyggende sensorsystemer, der laver en bippende lyd, når et eksternt objekt nærmer sig. Dette projekt vil indsætte lyden af cykelringeklokker i lastbilens lydanlæg, som afspilles, når en cykel kører op langs lastbilens højre side. Planen er at teste to forskellige løsninger, som analyseres i laboratorieregi og herefter afprøves i lastbiler. Målet er i første omgang at undersøge, om den avancerede lydgivning entydigt har et potentiale, som i givet fald kan danne grundlag for en decideret produktudvikling og udbredelse. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem forskere ved Aalborg Universitet og firmaet AM3D A/S.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
1.015.896 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes os gennem en længere seminar række med forskellige inviterede gæster at få samlet en kreds af interessenter til en videreudvikling og kommercialisering af det givne princip, inkl. udviklingen af den sikre identifikation af cyklister. Kredsen omfattede en virksomhed, som kan implementere 3D lyden (AM3D, solgt til Goertech/Dynaudio per 1. januar 2015), udvikle en sikker trådløs baseret sensor løsning (Xtel), og implementere den i cykellygter (Reelight). Desuden indgik en bredere kreds af forskere fra Aalborg Universitet (eksperter i akustik, radio teknologi, trafik, medieteknologi). Der blev udarbejdet en ansøgning til Innovationsfonden primo 2015, som gik videre til runde to, hvor den desværre stoppede. Det væsentligste kritikpunkt fra Innovationsfonden var, at vi ikke havde en lastbilsproducent med i konsortiet, hvilket vi erkender, var en svaghed for vores approach. Ikke desto mindre har AM3D allerede kunder inden for automotive, og ved overtagelsen januar 2016 blev dette styrket (Dynaudio leverer lydløsninger til bla. VW og Mercedes).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har givet entydige resultater for, at der er potentiale ved den avancerede lydgivning. I de tilfælde, hvor brugerne (lastbilchaufførerne) har givet udtryk for, om de vurderer at lydgivningen vil kunne gøre en forskel, har den været positiv. Vi har desværre kun kunnet afprøve lydgivningen for et begrænset antal chauffører, hvorfor vi ikke føler, at vi har opnået målene ”i meget høj grad” (svarende til 10 på skalaen).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet indgik et laboratorie forsøg, hvor forsøgspersoner blev bedt om at vurdere hhv. en statisk og dynamisk (bevægelig) lydkilde, som svarer til situationen med den faste højttaler og en 3D positioneret lyd. Der var en fordel ved den dynamiske løsning i et enkelt af de tilfælde, som blev afprøvet, hvorfor feltforsøgene blev baseret på denne løsning. Aktiviteterne blev således tilpasset, så feltforsøgene havde færre eksperimentelle variable, og resultaterne kan derfor fortolkes mere entydigt. Feltstudiet blev udført med meget høj økologisk validitet dvs. indenfor rammer, der i meget høj grad stemte overens med den oplevelse som lastbilchaufførerne ville have af at køre rundt med et endeligt system. Resultaterne formodes derfor i bedst tænkelig grad at være repræsentative for anvendelses scenariet.