Søg støtte

Søg

Selvevaluering

6 års opfølgning på U-TURN

Rigshospitalet

Om donationen

Donationen går til at gennemføre en seksårsopfølgning af projekt U-TURN. U-TURN var en etårig intensiv livsstilsintervention for personer med type 2 diabetes, som begyndte i 2015. Efter to år havde 23 pct. af livsstilsgruppen og 7 pct. af kontrolgruppen opnået en bedring i deres sygdom i sådan en grad, at deres blodsukker var velreguleret uden brug af medicin. Type 2 diabetes er kendetegnet ved forhøjet blodsukker samt forhøjet kolesterol og blodtryk, og sygdommen hænger tæt sammen med en øget dødelighed sammenlignet med raske personer. Behandlingen af type 2 diabetes indebærer livsstilsændringer og medicin. Mens medicin er meget effektivt, er medicin desværre også forbundet med bivirkninger og økonomiske omkostninger, og derfor er det fortsat væsentligt at undersøge, om livsstilsinterventioner kan føre til positive effekter blandt personer med type 2 diabetes. Dette projekt vil således bidrage med vigtig viden om, hvorvidt en etårig intensiv livsstilsintervention blandt personer med type 2 diabetes kan føre til langsigtede, sundhedsmæssige effekter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
996.450 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er svært at sige på nuværende, da data ikke er publiceret endnu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er en opfølgning på et TrygFonden støttet projekt og formålet med at følge op på dette projekt er indfriet. Data er indsamlet, analyse arbejdet er i gang og næste skridt er fortolkning og publikation. Men grundet barsel og skift i job har denne proces været forsinket. Men jeg og mit team lever selvfølgelig op til den aftale om at føre projektet helt i hus til publikation og deling af disse resultater.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets formål og aktiviteter hænger godt sammen. Da dette var et opfølgningsprojekt og en meget stor del af vores deltagere havde lyst til at deltage igen, så de valgte aktiviteter indbød til yderligere deltagelse - hvormed vores formål kunne opnås.