Søg støtte

Søg

Selvevaluering

60+ som et plus

Fjordcentret

Om donationen

Der er flere og flere borgere, der betegner sig selv som ensomme, og der er særligt mange ensomme brogere i aldersgruppen 60+. Fjordcentret har i flere år lagt hus til forskellige aktiviteter, der har bragt ældre borgere sammen. Det er dog primært kvinder, der benytter de eksisterende tilbud, og Fjordcentret ønsker derfor at have et tilbud målrette de ensomme ældre mænd. Denne donation skal understøtte venneforeningen Skrubbelaugets arbejde med at danne en Mandegruppe, og skal samtidig støtte eksisterende aktiviteter med nyt værktøj.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Fjordcentret
Støttet beløb
101.500 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har revitaliseret grupperne med siv, uld og pil og givet mandegruppen et super fundament til deres videre arbejde. Vi synes projektet er rigtig godt forankret og kører støt videre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores 3 "gamle" grupper er blevet styrket. De er meget glade for den opbakning de har fået. Og i gennemsnit er der 20 personer hver gang. Der er gang i alle onsdag formiddage, og nogle af kvinderne ser vi en gang om måneden fordi de kun er med i en af grupperne, mens andre kommer flere gange hvis de er med i pilegruppen eller flere af grupperne. Mandegruppen er på godt 10 personer, de mødes til gengæld hver tirsdag, og det vil jeg godt betegne som succes. De har rigtig godt af at komme ud, jeg havde naturligvis gerne set at de var flere, derfor er indikatoren også "kun" sat på 8. Men vi synes projektet har flyttet noget, at det har givet mening både for os og for vores frivillige. Der bliver drukket meget kaffe og snakket meget, men de får også noget fra hånden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
SIv, uld og pil arbejder i høj grad med noget som den enkelte får med hjem. Undertiden producerer de også noget til fællesskabet. De er ganske selvkørende. Mandegruppen går i høj grad til hånde med konkrete projekter i tæt samarbejde med personale. De er også selvkørende, men på en anden måde. Vi ville nok ikke have gjort noget anderledes.