Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aalborg Studenterterapi

Aalborg Studenterterapi

Om donationen

Hos Aalborg Studenterterapi arbejder psykologistuderende fra Aalborg Universitet for at hjælpe borgere i Aalborg og omegn med psykiske udfordringer såsom stress, præstationsangst, ensomhed, lavt selvværd og kulturelle problemstillinger. For at klæde de psykologistuderende bedre på til det fremtidige arbejde som psykolog, modtager de studerende løbende relevante kurser samt supervision fra specialistuddannede psykologer tre gange månedligt. Denne donation går til at kunne opretholde tilbuddet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Studenterterapi
Støttet beløb
50.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi har et krav i foreningen om, at man skal være kandidatstuderende for at kunne blive terapeut, vil der være en naturlig udskiftning hvert andet år. Vi har allerede været igennem første rotationsrunde, og foreningen er blevet båret godt videre. Vi har dog som noget nyt valgt at ansætte frivillige fra 5. semester, som kan få et indblik i foreningen, inden de selv kan blive terapeuter på 7. semester, så foreningen er sikret de næste 2,5 år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Scoren er baseret på, at vi oplever, at vi har gjort en stor forskel for vores klienters liv og velbefindende, og vores klienter giver udtryk for at være glade for at komme hos os. Vi kunne dog have gjort mere for at uddanne den enkelte terapeut, idet vi ikke har haft mulighed for at få kurser til at opkvalificere terapeuterne grundet Corona - dog har vi fortsat haft supervision, som stadig har sikret et højt fagligt niveau.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De aktiviteter, vi har haft i foreningen, har i høj grad været med til at få os til at nå vores mål. Gennem supervision har vi fået sparring og udviklet vores kompetencer som terapeuter, så vi har kunne give vores klienter gode forløb og fortsat holde vores fokus på terapien som vigtigste aktivitet. Vi kunne dog som nævnt med fordel have haft flere kurser til at opkvalificere os som terapeuter, men det er desværre blevet vanskeliggjort af Covid-19.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle