Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aalborg Studenterterapi

Aalborg Studenterterapi

Om donationen

Aalborg Studenterterapi har etableret en frivillig forening, hvis formål er at fremme den mentale trivsel blandt borgere i Aalborgområdet ved at tilbyde billig terapi, samtidig med at de psykologistuderende får praktisk erfaring. Borgere over 18 år med fx stress, præstationsangst og ensomhed kan få et terapiforløb og rådgivning. Med donationen kan de studerende rådgivere få supervision en gang om ugen af psykolog Birgitte Petersen, der kan vejlede dem og sparre omkring hjælpen til klienterne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborg Studenterterapi
Støttet beløb
142.000 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I år har fire medlemmer af administration færdiggjort deres bachelor og gået over på kandidaten, og de er hermed blevet en del af vores studenterterapeuter. I samme kraft er fire tidligere kandidat studerende blevet færdig med uddannelsen og er trådt af som terapeuter. Samtidig har vi rekrutteret nye administrationsmedlemmer, der står til at fortsætte arbejdet, med de eksisterende medlemmer i administrationen, og hermed er antallet af medlemmer stabilt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i stor grad kunne indfri vores mål om at tilbyde billig og tilgængelig terapi samt ruste vores studenterterapeuter i det terapeutiske håndværk - og det skyldes i stor grad den interesse for foreningen, som vi oplever både af borgere, som ønsker hjælpen, og studerende, der ønsker at være med til at bidrage til at fremme mental trivsel. Vi har i årets løb ikke været foruden folk på ventelisten, ej heller har vi haft svært ved at finde nye medlemmer til at indtage foreningens 16 pladser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningen er nu til dags stadig opdelt i en administration og en gruppe af studenterterapeuter. Denne opdeling tillader hver part at dykke ned i hhv. terapien og de administrative opgaver, som er essentielle for, at foreningen kan køre rundt. Vi er dog opmærksomme på, hvordan løbende og god kommunikation er vigtig for, at en sådan opdeling kan fungere. Dog er det et kompromis, der er nødvendigt for at kvalitetssikre terapien og ikke overbebyrde medlemmerne, som også er studerende ved siden af.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle