Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Add-on til arbejdsmarkedsreh. til hjerneskadede: Familiestøtte

Hjerneskadecentret BOMI

Om donationen

Erhvervet hjerneskade opleves af hele familien og ikke kun af den ramte. Flere af følgerne af hjerneskade er livslange og dermed kroniske. Familiens system og dynamik, herunder roller, grænser og kommunikation ændres. Det kan betyde, at de udfordringer, som enhver familie har i den normale omstillingsproces, kan blive kroniske. Hjerneskadecentret BOMI ønsker at oversætte og afprøve et familieinterventionsprogram, der er udviklet i England i 2016. Indsatsen vil ikke fokusere alene på den enkelte hjerneskadede, men også på familien og deres evne til at håndtere situationen. Denne donation går således til et projekt, der i interventionen inkluderer hele familien omkring den hjerneskadede, og som har til formål at styrke familiens både funktion, trivsel og livskvalitet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Hjerneskadecentret BOMI
Støttet beløb
802.584 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oversat manualen til familieindsatsen fra engelsk til dansk og tilpasset den danske forhold/kultur i samråd med forfatter og udvikler af indsatsen Juan Carlos Arango L'asprillas. Derudover har vi fået uddannet 12 psykologer på BOMI til at kunne varetage interventionen . Vi havde yderligere 11 personer på kursus. Således har vi og andre mulighed for at tilbyde denne indsats fremadrettet. Såfremt vi ikke altid har mulighed for at tilbyde hele indsatsen kan delelementer løfte anden praksis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har som tidligere meddelt kun inkluderet få deltagere. Dette er grundet at borgere på BOMI bruger mange ressourcer på at komme i arbejde og er pressede af sygedagpenge eller fyring. Vi har ikke mulighed for at have en person der kontakter borgerne efter afslutning af forløb hos BOMI og følge op på hvornår de har overskud til at deltage og derfor får vi ikke rekrutteret deltagere. Vi har inkluderet otte familier hvoraf fire har gennemført. De fire familier har haft stor glæde af forløbet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have forsøgt at få en skriftlig aftale med nogle kommuner om at så længe deltagerne var igang med familieindsatsen så ville de ikke fra kommunal side eller arbejdsgiver side være presset af at vende tilbage i arbejde, alternativt rekrutteret borgerne langt senere i deres forløb. Når borgeren efter en skade skal tilbage i arbejde som de fleste af BOMI's borgere så tager dette deres energi og de har svært ved at have overskud til flere indsatser der ikke er direkte relateret hertil.