Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Adgang til trombolysevurdering

Rigshospitalet

Om donationen

Donationen går til at undersøge, hvorfor nogle patienter ved mistanke om stroke ikke indstilles til akut trombolysevurdering ved den såkaldte trombolyseneurologiske telefonvisitation. Stroke er den femtehyppigste dødsårsag i Danmark, den hyppigste årsag til erhvervet handicap hos voksne og den næsthyppigste årsag til demens. Trombolyse (IVT) er en akut medicinsk behandling, der opløser blodpropper og bruges, når der er tale om en blodprop, der forårsager stroke. For at sikre, at IVT-egnede patienter kommer til behandlingsstedet hurtigst muligt, er der etableret en såkaldt national triagering til at visitere patienten til den rigtige behandling. Et pilotprojekt har dog vist nogle gråzoner i systemet, og derfor vil forskerne undersøge, hvordan man kan optimere behandlingen til strokepatienter nationalt og reducere andelen af patienter, der får handicap som følge af stroke.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
725.000 kr., år 2021
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kan ikke besvares, men når resultaterne kommer vil de bliver brugt til arbejdet med det akutte stroke forløb i Danmark, bla i Naationale behandlingsvejledning, det nationale tværfaglige forum "Stroke Academy" samt i Dansk Råd for Genoplivning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forskeren gik på Barsel og orlov efter 12 måneder. Efter 14 mrds orlov arbejdede hun Januar og februar 2024, og har fundet ud af at hun vil i Almen praksis og stopper 29.02.24. Status nu: Databasen er opbygget, data er tastet ind for den valgte pt. gruppe (3260 pt. forløb), data er evalueret og databasen lukket. I forhold til aktivt arbejde kontra orlov er tidsplanen holdt. Resultaterne er vigtige for at optimere det akutte akutte stroke forløb. Fraset orlov er projektet foreløbigt indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, barsel er en rettighed.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart