Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Afholdelse af foredrag

Det grønlandske hus i Aalborg

Om donationen

Som etnisk minoritet er det ikke altid lige let at deltage i det danske samfund. Særligt ikke hvis man i forvejen befinder sig i en sårbar situation grundet arbejdsløshed, ensomhed eller psykiske lidelser såsom angst, stress og depression. I det Grønlandske Hus i Aalborg har de fokus på at imødekomme manglende sociale kompetencer og sproglige barrierer gennem foredrag og et kursus i mindfulness. Formålet med projektet er at støtte med midler til foredragsholdere. Foredragene skal sætte fokus på integration og udfordringer i relationen mellem etniske danskere og grønlændere samt sikre positive sociale fællesskaber.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Det grønlandske hus i Aalborg
Støttet beløb
30.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad