Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Afsnøring af arm og øget overlevelse ved hjertesvigt

Aarhus University Hospital, Skejby

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal undersøge, om det kan redde liv og reducere sygeligheden blandt personer, der rammes af et akut hjertetilfælde, hvis man i ambulancen bruger en blodtryksmanchet til at afklemme blodårerne i overarmen og fortsætter helt frem til operationsbordet på hospitalet. Denne form for behandling, hvor en blodtryksmanchet skiftevis strammer og løsner grebet om patientens arm, kaldes konditionering og har i et tidligere studie vist sig at mindske skaden på hjertet i forbindelse med en blodprop i hjertet. Dette projekt er en videreførelse og skal afklare, om den gavnlige effekt af konditionering er så kraftig, at den kan medføre bedre overlevelse og hjælpe til at bevare hjertets pumpefunktion efter en blodprop i hjertet. Projektet gennemføres som et internationalt lodtrækningsforsøg med 4.000 patienter, der alle akut har fået en blodprop i hjertet og køres med ambulance til hospitalet for at få foretaget en ballonudvidelse. Cirka 1.300 patienter rekrutteres fra Danmark, mens de øvrige patienter kommer fra Spanien, England og Serbien. Projektet er således et samarbejde mellem kardiologiske afdelinger i de fire lande.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus University Hospital, Skejby
Støttet beløb
4.639.926 kr., år 2015
Fokusområde
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Ældre, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Endelige resultater foreligger ikke men forventes publiceret i høj impact medicinsk tidsskrift og presse

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Patient indklusion afsluttet med inklusion af 5200 patienter i projektet og projekt inklusionen er afsluttet, men follow-up afsluttes i 2019

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke som resultaterne ser ud på nuværende tidspunkt

Fokusområde

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, også kaldet stroke. Vi arbejder for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere samt mere viden om hjertestop og stroke skal også være med til at redde liv.
Mere om vores fokusområde Akut hjælp