Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiv fritid til udsatte børn

Broen Tønder

Om donationen

Udsatte børn lever ofte et isoleret liv, da der ikke er overskud i familien til at sørge for, at barnet har en aktiv fritid eller kommer i kontakt med andre børn efter skoletid. BROEN Tønder har de seneste fem år arrangeret sommerlejr for udsatte børn og unge for at give dem oplevelser sammen med andre børn og unge og sammen med deres familie i trygge omgivelser. Det skal give børnene mod på at deltage i en fritidsaktivitet. Med donationen kan 35 børn, unge og forældre komme på et ophold på Agerskov Ungdomsskole med sportsaktiviteter, leg og en udflugt. Efter opholdet hjælper BROEN Tønder de børn og unge, der ønsker det, med at blive tilmeldt en fritidsaktivitet. Målet er at give familierne en oplevelse sammen og få børnene inkluderet i fællesskaber, som fortsætter, når de vender tilbage til hverdagen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Broen Tønder
Støttet beløb
45.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes, det er en succes, når nogle af deltagerne får skabt en god kontakt , som efterfølgende fører til, at de mødes med hinanden og evt. laver legeaftaler for børnene. Det kunne vi se ville ske for flere af deltagerne. Men det er ikke alle det vil ske for, det ville være den totale succes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved evalueringen torsdag eftermiddag udtrykte børn og voksne stor tilfredshed med forløbet. Vi oplevede undervejs hvordan deltagerne følte sig godt tilpas med hinanden både børn og voksne og flere af dem fik nye venner eller legekammerater. En aften havde to ukrainske kvinder tilrettelagt underholdning for alle med lege, som strakte sig over 1 1/2 time. Alle var begejstret. Den dag Trygfondens repræsentant kom på besøg havde de to unge medhjælpere lavet en lille gymnastikserie for børn og voksne

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fleste af børnene kunne godt tænke sig flere dage, men de voksne er helt fyldt op og ønsker ikke flere dage. Vores erfaring er, at de fire dage er lige tilpas. Det var fint i år at have to unge medhjælpere med (og ikke kun en). Det er unge som selv har gået på ungdomsskolen og kender det hele. Desuden var en fra Broens bestyrelse der hver dag og deltog aktivt. Begge dele vil vi gerne gentage ved næste "aktive feriedage"

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start