Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiv tilværelse

BROEN Svendborg

Om donationen

BROEN Svendborg er en frivillig forening, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud. Målgruppen er børn og unge i alderen 6-17 år, der kommer fra familier med socioøkonomiske problemstillinger, og hjælpen er fx økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter. BROEN Svendborg, som her støttes af TrygFonden, er en del af BROEN Danmark, der i 2020 modtog Tine Bryld Prisen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
BROEN Svendborg
Støttet beløb
10.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lokal-afdelingen BROEN Svendborg har opfyldt sit formål og bevist sin berettigelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af Corona-situationen i Danmark, har vi mærket en tydelig ændring i behovet for støtte til fritidsaktiviteterne til børn og unge. I sommer-månederne, hvor Corona-situationen var under kontrol og smitte-spredningen minimal, var behovet for økonomisk hjælp stort. Nu hen over vinteren, hvor meget er lukket ned eller restriktioner lægger en dæmper på aktiviteterne, er behovet reduceret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, aktiviteterne for at hjælpe børn og unge har fungeret tilfredsstillende.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle