Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktive familier

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg

Om donationen

Med donationen kan Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde igangsætte projektet ”Aktive familier”, som er målrettet flygtningefamilier. Det skal give familierne samme muligheder for ferieaktiviteter og kulturelle tilbud som andre og være med til at forbedre familiernes mentale trivsel. Blandt aktiviteterne er udflugter med overnatninger, teaterture og kunstworkshops for 126 familier.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg
Støttet beløb
74.860 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er begyndt at knytte an til flere lokale projekter, som forhåbentlig bliver tilbagevendende hvert år, så vi kan skabe en form for fast årshjul med begivenheder i samarbejde med lokale aktører. Pga manglende finansiering er vi ikke lykkedes med opbygning af vores evalueringskapacitet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har med stor succes gennemført projektet aktive familier. Vi har fra 2022 til 2024 gennemført tilpassede aktiviteter indenfor kunst, natur og kultur. I høj grad er vi lykkedes med at støtte særligt sårbare familier til deltagelse. Gennem 2022 og 2023 har vi ligeledes lavet halvårlige projektleder kurser til aktiv sommer. Aktiv sommer er betalt af andre fonde. Familier fra familiegruppeprojektet er vi lykkedes med at integrere i vores andre projekter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej. Netop fleksibiliteten i projektet har gjort at vi kunne gøre det der gav mest mening på det pågældende tidspunkt. Som eksempel har en meget traumeramt Ukrainsk kvinde med lærerbaggrund stået for kreative aktiviteter på lige præcis det tidspunkt, hvor hun var klar til det ansvar. Pga fondsmidlerne var vi klar, når hun var klar. Gennem forløbet har vi haft fokus på at styrke deltagelse og frivillighed da dette giver håb. Vi har bl.a taget billeder af de frivillige for at synliggøre vigtighed

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start