Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktive mænd med kronisk sygdom

Ringsted Kommune

Om donationen

Fysisk aktivitet har en dokumenteret effekt på forebyggelse af udvikling og forværring af kronisk sygdom. Undersøgelser viser dog, at borgere med kronisk sygdom og i særdeleshed mænd har en mindre aktiv livsstil end borgere uden kronisk sygdom. Via projektet ”Aktive mænd med kronisk sygdom" vil Ringsted Kommune i samarbejde med det lokale foreningsliv udvikle nogle metoder til at støtte mænd med kronisk sygdom i at være mere fysisk aktive. Denne donation skal således bruges til en projektleder, en motionsvejleder, annoncering samt informationsaftener, kickoff event og afslutningsfest.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Ringsted Kommune
Støttet beløb
286.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Erfaringer fra projektet indarbejdes i den daglige drift i Sundhed og Træning på følgende måde: • Rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom omfatter træning i fitnessmaskiner, udendørs træning og introduktion til foreningslivet samt undervisning i mestring af sygdom • Videndeling på et personalemøde i Sundhed & Træning • Det er indgået samarbejdsaftaler med foreningslivet. En medarbejder er tovholder for kontakten til foreningerne. Medarbejderen opdaterer systematisk en gang årligt oversigten over samarbejdspartnere og fungerer som kontaktperson for foreningslivet. • Personale kan henvise borgere til tilbud i foreningslivet, hvor mange har tilbud om gratis prøvetime • Forslag om etablering af motionsvejledningsfunktion og motionstilbud fremlægges efter planen som som forslag til Ringsted Byråd

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets resultater viste, at: • 57 % af deltagerne har opnået et højere aktivitetsniveau end ved start • 70 % var ved projektafslutning medlem af en forening (30 % var medlem ved projektstart) Selvom vi ikke nåede helt op på 75 %, har indsatsen har været en succes. Størstedelen af deltagerne har gjort en stor indsats for at blive mere fysisk aktive og være åbne overfor nye muligheder. Det er rigtig flot, at 70 % nu er aktive medlemmer i foreningslivet. Samtidig har vi udviklet viden om, hvordan vi motiverer og fastholder målgruppen i gode vaner samt opdyrket nye samarbejdsrelationer i foreningslivet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ansøgte om at forlænge projektperioden med to måneder. Dette skyldtes primært, at det var en udfordring at finde en egnet kandidat til jobbet som motionsvejleder og fastholde vedkommende i en deltidsstilling. Men da vi første havde fundet den rigtige, holdt tidsplanen og diverse aktiviteter blev gennemført. Afslutningsfasen kunne godt have været længere med henblik på at understøtte overgangen til drift.