Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktive og glade seniorer

Aktive Seniorer

Om donationen

Aktive Seniorer blev stiftet i 2007 med det formål at øge livsglæden og undgå ensomhed og inaktivitet blandt seniorer i København. Gennem tilbud om sociale og kulturelle arrangementer ønsker foreningen at skabe et rummeligt fællesskab med plads til alle. Denne donation går til at fortsætte en række aktiviteter, der skal tiltrække og fastholde seniorerne i fællesskabet. Det gælder bl.a. det ugentlige frokostmøde med foredrag, musik, sang og livsfortællinger samt gåture af forskellige distancer og hastigheder. Dertil kommer netværksgrupper med hver 6-7 seniorer, der samles i egne hjem til samtaler om livet og hjælp til praktiske ting. Besøgsvennerne er et netværk for ældre, hvor Aktive Seniorer besøger andre seniorer, og så afvikles der aktiviteter på tværs af generationer, hvor seniorer besøger tilbud for børn og unge og omvendt, så der bygges bro, og man får kendskab til hinandens liv. Endelig afholdes to årlige udflugter foruden specielle arrangementer som julefest, påskearrangement og kulturelle aktiviteter.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Aktive Seniorer
Støttet beløb
518.400 kr., år 2019
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ser optimistisk på fremtiden i forhold til forankring af projektet. Som I nok har forstået har vi ikke kunnet gennemføre de nye tiltag, vi havde forventet de sidste to år; men vi har formået at holde gejsten oppe hos de ældre, som vi har kontakt med! Selv om der er nogen, vi ikke har set endnu - så har vi god kontakt med dem. Desuden er der nu nye deltagere, som dukker op til vores Frokostmøder og på vandreturene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Covid 19 har virkelig spændt ben for rigtig mange af vores arrangementer og forventede tiltag for de ellers så "Aktive Seniorer"! Restriktioner har umuliggjort at nå vores procentsatser. Trods lempelser er vi ikke helt fuldtallige. Der har været online sendinger, senere krav/tjek af coronapas/ nye testbeviser, mundbind, afstand osv. Cafeen i huset var lukket ned, så fællesskabet der, fik vi først der i okt. 21 Vandreturene har i denne tid været en meget populær måde at have fællesskab på.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Må man skrive at vi i høj grad forventede og troede på, at de valgte aktiviteter ville være de rette til at nå vores mål? :-) Men igen: De sidste to år har i den grad lukket ned for planlagte samlinger og aktiviteter. Det lykkedes f.eks. kun at gennemføre to ud af fire planlagte udflugter og én ud af to julefester. Påskefejringer fik vi ingen af. Mange frokostmøder blev i starten aflyst; men blev så tilrettelagt til online sendinger med højt "seertal" Projektleder og frivillige har knoklet.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende