Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktivitet for udsatte børnefamilier

Mødrehjælpen, Haderslev Lokalforening

Om donationen

Mødrehjælpen er en organisation, der yder social, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige gravide og enlige mødre for at sikre, at børnene får de bedst mulige vilkår under opvæksten. Udsatte børnefamilier har sjældent socialt eller økonomisk overskud til at arrangere fysisk aktivitet for barnet og har generelt tilegnet sig mange usunde vaner. Mødrehjælpen ønsker med donationen at udvikle det gratis tilbud Tons og Tummel, som er aktiviteter for børnene hver anden uge med fokus på bevægelse, leg og motorik. Aktiviteterne kan eksempelvis være leg med bold, ærteposestafet, sanglege og ture i naturen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Mødrehjælpen, Haderslev Lokalforening
Støttet beløb
27.900 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkedes i meget høj grad. Aktiviteten fortsætter med leg i en gymnastiksal og efterflg. laver børnefamilierne sund mad. Et fællesskab hvor de bliver vejledt i sund levestil. Vi valgte at afvikle aktiviteten hver uge. Vi afholdt en sommerlejr med aktiviteter og børnefamilierne dannede netværk. Vi fik generelt en god "snak" med forældrene om hvor vigtigt det er at børn får motion. Vi var også i svømmehal, havde påskeægsjagt i en skov og viste familierne, hvordan naturen kunne bruges.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kom mange gengangere af familier og ved fællesskabet blev det sjovt at lege og nogle af børnefamilierne lavede legeaftaler for børnene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener ikke vi kunne have gjort noget anderledes, da vi justerede undervejs.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet