Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiviteter for flygtninge

Flygtningevenner Fredensborg

Om donationen

Flygtningevenner Fredensborg hjælper nyankomne flygtninge med at finde sig til rette i deres nye lokalområde gennem bl.a. støtte, rådgivning og tilbud om sociale arrangementer. Derudover har foreningen også tilbud om IT-hjælp, hjælp til kommunikation med det offentlige, udlevering af cykler o.l. Denne donation skal gå til aktiviteter, der både appellerer til familierne, de unge og enlige voksne, såsom fisketur, udflugt til legeland, biografture, byvandringer og visning af fodboldkampe på storskærm. Foreningen har på nuværende tidspunkt kontakt til 250 flygtninge, der primært kommer fra Eritrea og Syrien.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Flygtningevenner Fredensborg
Støttet beløb
40.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle arrangementer og sociale aktiviteter er født og orkestreret af bestyrelsen for Flygtningevenenr Fredensborg, dvs. 100% forankring i foreningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningen nåede ikke at bruge hele bevillingen, selvom vores målsætning om at have arrangementer hver måned blev indfriet. Derfor giver vores evaluering 7. De ture/arrangementer, som Trygfonden har støttet direkte er: Julestue, Tivolitur, Kronborg omvisning, teater før børn (Folk og Røvere i Bellevueteatret), familietur til Øresundsarkvariet, fisktur på sundet, og jazz i København. Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside for annoncering og beskrivelse af arrangementerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningen har stået for et arrangement hver måned ud over vores kerneydelse, som er et fast ugentligt åbent Hus arrangement. På denne vis er målsætningen opfyldt. Man kunne have valgt andre turforslag/sociale arrangementer, men set under et har foreningen i høj grad nået målsætningen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start