Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiviteter for sindslidende

Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal.

Om donationen

Sindslidende er en særlig udsat gruppe i samfundet, der kan have svært ved at deltage i "almindelige" aktiviteter. SINDs landsforeninger arbejder lokalt for, at deres medlemmer kan klare hverdagen og bliver i stand til at deltage i meningsgivende aktiviteter. Donationen fra TrygFonden skal gå til afholdelse af sociale arrangementer for sindslidende og deres pårørende. Det langsigtede formål med aktiviteterne er, at afstigmatisere psykiske lidelser og øge medlemmernes sociale netværk.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal.
Støttet beløb
20.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tillad os en kliché: Vores projekt er kommet for at blive! Vores projekt har en historik på ca. 10 år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Uden de tildelte midler fra Trygfonden, ville vi næppe have kunnet gennemføre vores sociale og kulturelle aktiviteter i form af: Ture/udflugter/ekskursioner/foredrag/rådgivning for vore medlemmer i Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal Kommuner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skulle måske have haft mere fokus på de sociale aktiviteter end de kulturelle. Vi kunne også have inddraget vores borgere i Egedal Kommune noget mere.